RESULT WKOSS MINI TOURNAMENT 8 DEC 2019 @ BEDOK CC

RESULT WKOSS MINI TOURNAMENT 8 DEC 2019 @ BEDOK CC A1 CHILDREN BELOW 35KG CHAMPION: TOGO HAYAKAWA/ SHINKYOKUSHIN IGARASHI DOJO 2ND: BIANCA SEINA SORI/ KYOKUSHIN SORI DOJO A2 CHILDREN BELOW 30KG CHAMPION: RAY SUZUKI/ SHINKYOKUSHIN IGARASHI DOJO 2ND: TARO KIMURA/…